Cho mình hỏi trung tam tiến bộ co bao đậu ly thuyết hk và công việc mình bận một tháng di học 2 lần đc hk mình mất đi làm suốt cv của mình 1thang chi xin dc 2 lần đi lam trưa sáng mình hoc hk biết có được hk và chổ. Tiến bộ có chi dậy lái xe tận tình hk vi mình chưa biết lái

  • Người gửi: Hải dương
  • Thời gian gửi: 23:46:22 26-08-2017
  • Tỉnh/TP: Tây Ninh
Trả lời: ( 0 ) | Lần xem:( 0 )

Nội dung:

Mình muốn hoc lái xe nhưng một tháng hoc 2 lần được hk

Trả lời câu hỏi

Danh sách câu trả lời 0