bằng lái

  • Người gửi: sơn
  • Thời gian gửi: 22:59:38 09-11-2015
  • Tỉnh/TP: TP. Hồ Chí Minh
Trả lời: ( 0 ) | Lần xem:( 0 )

Nội dung:

sau khi thi có kết quả đậu. thì bao lâu mới có bằng dạ. nếu trong thời gian này. tôi mún đi liên tỉnh, thì có xin giấy tạm thời đi được không dạ.

Trả lời câu hỏi

Danh sách câu trả lời 0