Cho hỏi học b2 là 3tháng thì học vào thứ 7,chủ nhật hay là ngày nào cũng học vậy

  • Người gửi: Ly mí xá
  • Thời gian gửi: 12:09:07 05-03-2016
  • Tỉnh/TP: Thái Nguyên
Trả lời: ( 0 ) | Lần xem:( 0 )

Nội dung:

Cho hỏi b2 chỉ học 3tháng thì chỉ học vào thứ7,chủ nhật hay ngày nào cũng học vậy?

Trả lời câu hỏi

Danh sách câu trả lời 0