Tôi muốn thuê xe tập lái cho thời gian ngồi xe thực tế lâu hơn tôi đã nộp hồ sơ và muốn thuê xe tập lái thôi được không

  • Người gửi: Lâm minh toàn
  • Thời gian gửi: 08:20:37 21-02-2020
  • Tỉnh/TP: Đồng Nai
Trả lời: ( 0 ) | Lần xem:( 0 )

Nội dung:

Muốn thuê xe tập lái nhưng tôi đã nộp hồ sơ rồi chỉ muốn tập lái thôi

Trả lời câu hỏi

Danh sách câu trả lời 0