Học bằng lái xe nâng

Khóa học lái xe nâng chuyên nghiệp

Lái xe nâng hàng đang là ngàng nghề mới của nước ta. Cụm từ này nhiều người trong chúng ta chắc chưa được biết đến. Xe nâng hàng được hiểu nôm na là hình thức sử dụng máy thay con người để xê dịch hàng từ bên trái sang bên phải, từ trên xuống dưới, hoặc ngược lại.

Được đăng ngày : 01-08-2015